۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
Englishenglish
Header
Right
 
L
مزایده
عنوان: مزایده عمومی اجاره زمینهای قابل کشت تصفیه خانه فاضلاب شهر اسدآباد به شماره ج/ 176/96
محل خرید اولیه: جاري
تضمین شرکت در مزایده: __________
مبلغ کارشناسی اولیه: 365400000
مهلت شرکت در مزایده:
تاریخ انتشار: 1396/06/08
نوع مزایده: 0
تصویر آگهی:
شرح مزایده:

مزایده عمومی اجاره زمینهای قابل کشت تصفیه خانه
فاضلاب شهر اسدآباد
به شماره ج/ 176/96شرکت آب و فاضلاب استان همدان (سهامی
خاص) در نظر دارد
زمینهای قابل کشت
تصفیه خانه فاضلاب شهر اسدآباد
را اجاره دهد متقاضیان می توانند از زمان نشر آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد با همراه داشتن فیش بانکی به
مبلغ 000/300 ریال واریزی به
حساب سپهر بانک
صادرات شماره 0101396197001 به امور قراردادهای شرکت مراجعه نماید.

مورد مزایدهمدتمساحت


تقریبیواحدقیمت کارشناسی


(ریال)مبلغ تضمین


(ریال)توضیحاتاجاره زمینهای قابل
کشت تصفیه خانه فاضلاب شهر اسدآباداز تاریخ تحویل زمین به مدت یکسال87000متر مربع365،400،00036،540،000برنده مزایده می بایست پنجاه درصد
مبلغ اجاره را بصورت نقدی و پنجاه درصد مابقی را طی یک فقره چک
به مورخ 01/06/97 حداکثر 10 روز بعد از امضاء قرارداد و قبل از تحویل زمین موضوع
اجاره، به موجر پرداخت نماید.زمان خرید اسناد : ساعت اداری
ازمورخ
08/06/96 لغایت
15/06/96زمان بازدید : ساعت اداری ازمورخ 08/06/96
لغایت 25/06/96 (
بازدید خریداران اسناد مزایده از اراضی
محل اجاره صرفا" با نامه مدیر آبفای شهرستان اسدآباد امکانپذیر خواهد بود)زمان عودت اسناد و پیشنهاد قیمت : پایان وقت
اداری 25/06/96 زمان
بازگشایی پاکت های مزایده :
ساعت 11 صبح مورخ 26/06/96پیشنهاد دهنده
مکلف است معادل مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده)، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ
مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و
حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم
نماید.به
پیشنهادهای فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر
در فراخوان واصل شود ،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و
نظایر آن، ، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3
ماه است
.محل
دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت
احوال- شرکت آب و فاضلاب استان همدان و
ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)سایراطلاعات و جزئیات
مربوط در اسناد مزایده مندرج است.این آگهی در سایت پایگاه
ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضلاب استان همدان درج شده است . 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 84 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 110049 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal