۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر
Englishenglish
Header
Right
 
L
نمایش آگهی
کد : 9799
عنوان آگهی : ملك ثبتي شماره 4505 بخش 20 تبريز ( اهر ) اهر : جاده مشكين شهر جنب حد شرقي تصفيه خانه شهرستان اهر 6550 655000000 60250000
آگهی در محدوده : شركتهاي آب و فاضلاب روستايي
شرکت منتشر کننده : آب و فاضلاب شهري اذربايجان شرقي
مهلت دریافت اسناد :
محل دریافت اسناد :
تلفن تماس :
سپرده شرکت در مناقصه :
شماره حساب جهت سپرد :
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاریخ انتشار : 1390/09/30
شماره صفحه روزنامه : 0
سایت منتشر کننده آگهی :
متن آگهی :
باسمه تعالي
آگهي مزايده عمومي ( نوبت اول )
شماره 3 سال 1390
شركت آب وفاضلاب استان آذربايجانشرقي در نظر دارد تعدادي قطعه زمين را با مشخصات مندرج در جدول زير و اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست كنندگان شركت در مزايده دعوت مي گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن شرايط مزايده ضمن واريز مبلغ 100000 ريال به حساب جام شماره 7221124733 بانك ملت باجه آب وفاضلاب تبريز( كد شعبه 5/1342) و ارائه فيش آن به امور قراردادها نسبت به اخذ اسناد مزايده اعلام آمادگي نمايد تا اسناد مزايده مربوطه متعاقباً در اختيار ايشان قرار گيرد ، ضمناً داوطلبان شركت در مزايده ميتوانند پس از اخذ اسناد در صورت تمايل براي بازديد ، در ساعات اداري با هماهنگي امور قراردادها در تاريخ مشخص شده ،اقدام نموده ونيز پاكات پيشنهادات خود را در تاريخ قيد شده در اسناد مزايده تحويل دبيرخانه شركت نمايند. بديهي است اين شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود وهزينه آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

رديف مشخصه ملك يا قطعه محل متراژ
(مترمربع) قيمت كارشناسي (ريال) تضمين شركت در مزايده (ريال)
1 ملك ثبتي شماره 4505 بخش 20 تبريز ( اهر ) اهر : جاده مشكين شهر جنب حد شرقي تصفيه خانه شهرستان اهر 6550 655000000 60250000
2 ملك محوطه چاه كردان آذرشهر : محله كردان عرصه713
اعياني160 1069500000 80975000
3 ملك تحت پلاك ثبتي شمـــاره 6004/34 بخش 4 تبريز تبريز : خيابان آذربايجان اول خيابان ورزش جنب شهرداري منطقه 4 تبريز و آپارتمانهاي پروژه ستارخان 2776 19432000000 637960000
4 قطعه شماره 84 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 57/123 679635000 61481750
5 قطعه شماره 85 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 136 748000000 64900000
6 قطعه شماره 86 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 40/141 777700000 66385000
7 قطعه شماره 87 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 11/140 770605000 66030250
8 قطعه شماره 88 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 35/144 822795000 68639750
9 قطعه شماره89 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 155 883500000 71675000
10 قطعه شماره 90 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 50/165 993000000 77150000
11 قطعه شماره 91 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 96/173 1043760000 79688000
12 قطعه شماره 92 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 170 1020000000 78500000
13 قطعه شماره 93 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 170 1020000000 78500000
14 قطعه شماره 94 تبريز : روبروي شهرداري منطقه 7 170 1020000000 78500000
15 يك قطعه بادام زار تحت پلاك ثبتي 3146 بخش 12 تبريز ( آذرشهر ) قاضي جهان منتهي اليه زير گذر كمربندي آذرشهر دست چپ كوچه اول 5/247 185625000 18562500

الف) به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزايده واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
ج) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب جام شماره 7221124733 بانك ملت باجه آب و فاضلاب تبريز ( كد شعبه 5/1342 ) واريز و حسب مورد ضمانتنامه يــا رسيد واريـز وجــه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،‌ چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد
سايت WWW.abfa_azarbaijan.ir

aa.3173-90/8/29
شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
تصویر آگهی :
ملك ثبتي شماره 4505 بخش 20 تبريز ( اهر ) اهر : جاده مشكين شهر جنب حد شرقي تصفيه خانه شهرستان اهر 6550 655000000 60250000
تاریخ انقضای آگهی : 1390/12/03
نوبت درج آگهی :
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
مهلت ارسال مدارک :
محل اجرای پروژه :
تاریخ گشایش پاکات :
تعداد مرور : 505
برنده مناقصه:
اسناد: ملك ثبتي شماره 4505 بخش 20 تبريز ( اهر ) اهر : جاده مشكين شهر جنب حد شرقي تصفيه خانه شهرستان اهر 6550 655000000 60250000
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 84 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 121315 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 6
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal