۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر
Englishenglish
Header
Right
 
L
نمایش آگهی
کد : 9798
عنوان آگهی : 1 واحد شماره 34 طبقه پنجم تبريز – خيابان دارائي بازار چرم 80/53 1210500000 88025000
آگهی در محدوده : شركتهاي آب و فاضلاب روستايي
شرکت منتشر کننده : آب و فاضلاب شهري اذربايجان شرقي
مهلت دریافت اسناد :
محل دریافت اسناد :
تلفن تماس :
سپرده شرکت در مناقصه :
شماره حساب جهت سپرد :
عنوان روزنامه : كيهان
تاریخ انتشار : 1390/09/30
شماره صفحه روزنامه : 0
سایت منتشر کننده آگهی :
متن آگهی :
باسمه تعالي
آگهي مزايده عمومي ( نوبت اول )
شماره 2 سال 1390
شركت آب وفاضلاب استان آذربايجانشرقي در نظر دارد تعداد بيست و هفت واحد دفتر خدمات تجاري و مسكوني را با مشخصات مندرج در جدول زير و اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست كنندگان شركت در مزايده دعوت مي گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن شرايط مزايده ضمن واريز مبلغ 100000 ريال به حساب جام شماره 7221124733 بانك ملت باجه آب وفاضلاب تبريز( كد شعبه 5/1342) و ارائه فيش آن به امور قراردادها نسبت به اخذ اسناد مزايده اعلام آمادگي نمايد تا اسناد مزايده مربوطه متعاقباً در اختيار ايشان قرار گيرد ، ضمناً داوطلبان شركت در مزايده ميتوانند پس از اخذ اسناد در صورت تمايل براي بازديد ، در ساعات اداري با هماهنگي امور قراردادها در تاريخ مشخص شده ،اقدام نموده ونيز پاكات پيشنهادات خود را در تاريخ قيد شده در اسناد مزايده تحويل دبيرخانه شركت نمايند. بديهي است اين شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود وهزينه آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.
رديف شماره واحد محل متراژ
(مترمربع) قيمت كارشناسي (ريال) تضمين شركت در مزايده (ريال)
1 واحد شماره 34 طبقه پنجم تبريز – خيابان دارائي بازار چرم 80/53 1210500000 88025000
2 واحد شماره 35 طبقه پنجم تبريز – خيابان دارائي بازار چرم 79 1651100000 104533000
3 واحد شماره 34 طبقه چهارم تبريز – خيابان دارائي بازار چرم 80/53 1183600000 86680000
4 واحد شماره 35 طبقه چهارم تبريز – خيابان دارائي بازار چرم 79 1580000000 102400000
5 واحد شماره 3 طبقه زير زمين تبريز بازار شمس تبريزي 23 759000000 65450000
6 واحد شماره 52 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 28 924000000 73700000
7 واحد شماره 69 طبقه زير زمين تبريز بازار شمس تبريزي 60/10 363000000 36300000
8 واحد شماره 91 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 65/8 310000000 31000000
9 واحد شماره 97 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 80/13 462000000 46200000
10 واحد شماره 98 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 80/13 462000000 46200000
11 واحد شماره 99 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 80/13 462000000 46200000
12 واحد شماره 106 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 19 660000000 60500000
13 واحد شماره 117 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 21 693000000 62150000
14 واحد شماره 120 طبقه زيرزمين تبريز بازار شمس تبريزي 30/15 560000000 55500000
15 واحد شماره 24 طبقه اول تبريز بازار شمس تبريزي 17 935000000 74250000
16 واحد شماره 25 طبقه اول تبريز بازار شمس تبريزي 30 1485000000 99550000
17 واحد شماره 26 طبقه اول تبريز بازار شمس تبريزي 28 1368000000 95900000
18 واحد شماره 27 طبقه اول تبريز بازار شمس تبريزي 42 1848000000 110440000
19 واحد شماره 28 طبقه اول تبريز بازار شمس تبريزي 32 1584000000 102520000
20 واحد شماره 302 طبقه سوم تبريز چهارراه ثقه الاسلام بازار فيروزه 60 441000000 44100000
21 واحد شماره305 طبقه سوم تبريز چهارراه ثقه الاسلام بازار فيروزه 67 492450000 49245000
22 واحد شماره313 طبقه سوم تبريز چهارراه ثقه الاسلام بازار فيروزه 51 385000000 38500000
23 واحد شماره309 طبقه سوم تبريز چهارراه ثقه الاسلام بازار فيروزه 94 592200000 57110000
24 واحد شماره310 طبقه سوم تبريز چهارراه ثقه الاسلام بازار فيروزه 100 630000000 59000000
25 واحد شماره314 طبقه سوم تبريز چهارراه ثقه الاسلام بازار فيروزه 102 643000000 59650000
26 يك واحد آپارتمان مسكوني تبريز:وليعصر فلكه بارنج خيابان بابا طاهر پروژه نسترن 45/202 3340425000 155212750
27 يك واحد آپارتمان مسكوني تبريز:چايكنار(فارابي) محل سابق كارخانه كبريت سازي ممتاز مجموعه مسكوني،بلوك f7 درب ورودي دوم طبقه 4 125 750000000 65000000
الف) به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزايده واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
ج) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب جام شماره 7221124733 بانك ملت باجه آب و فاضلاب تبريز ( كد شعبه 5/1342 ) واريز و حسب مورد ضمانتنامه يــا رسيد واريـز وجــه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،‌ چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد
سايت WWW.abfa_azarbaijan.ir
شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
aa.3165-90/8/28
تصویر آگهی :
1 واحد شماره 34 طبقه پنجم تبريز – خيابان دارائي بازار چرم 80/53 1210500000 88025000
تاریخ انقضای آگهی : 1390/12/03
نوبت درج آگهی :
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
مهلت ارسال مدارک :
محل اجرای پروژه :
تاریخ گشایش پاکات :
تعداد مرور : 387
برنده مناقصه:
اسناد: 1 واحد شماره 34 طبقه پنجم تبريز – خيابان دارائي بازار چرم 80/53 1210500000 88025000
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 2 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 84 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 121314 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 6
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal