X

جستجو

عنوان مناقصه:
شماره مناقصه:

جستجوی پیشرفته

موضوع مناقصه:
نوع مناقصه:
منابع مالی:
عنوان مناقصه:
شرح مناقصه:
تاريخ انتشار:
 تا: 
تاریخ انقضا:
 تا: 
مبلغ تضمین:
 تا: 
مبلغ برآورد اولیه:
 تا: 
محل اجرا پروژه:
شرکت منتشر کننده:
عنوان روزنامه:
سايت منتشر کننده آگهی:
 
  
شماره مناقصه 403081
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي جاری
عنوان آگهي تامین و بکارگیری 9 نفر نیروی انسانی در شرکت آب و فاضلاب استان البرز (تجدید)
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir
شرکت منتشر کننده شهری البرز
تاريخ انتشار 1403/04/20
تاريخ انقضا آگهي 1403/04/28
تصوير آگهی